Condicions de Compra

Les presents condicions generals de contractació s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a través de la web, www.taulesamida.com, en endavant El Venedor. Per a més informació sobre El Venedor i la nostra Política de Privacitat consulti l’ “Avís Legal” situat al peu de cada pàgina d’aquesta web.

Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions de Compra i la nostra Política de Privacitat. Si no està vostè d’acord amb totes les Condicions de Compra i la Política de Privacitat, no hauria de realitzar cap comanda.

1.Identificació.

El Venedor és una unitat de negoci que pertany a Fusteria Bataller i Camps, amb CIF/NIF 77302543A, domiciliada a Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona). Qualsevol comunicació es podrà dirigir al domicili social o a l’adreça de correu electrònic tomeubb@gmail.com.

2. Activitat.

El Venedor es dedica a la venda, directament al taller o per Internet, de taules de fusta a mida.

3. Continguts i informació subministrada al website.

El Venedor es reserva el dret de modificar l’oferta comercial presentada al website (modificacions sobre productes, preus, promocions i d’altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. El Venedor fa tot els esforços dintre dels seus mitjans per oferir la informació continguda al Web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas de que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de El Venedor, es procediria immediatament a la seva correcció. Si existís un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió de comprar basada en el citat error, El Venedor li comunicarà al client l’error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap despesa per la seva part.

Els continguts del lloc Web d’ El Venedor podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas de que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindria dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

4. Sistema de venda.

Per realitzar una compra, l’usuari s’haurà de posar en contacte per correu electrònic: tomeubb@gmail.com.

5. Impostos aplicables.

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de El Venedor, inclouen l’ Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, en el seu cas, sigui procedent aplicar.

Les compres fetes dintre del territori de qualsevol dels estat membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

6. Formes de pagament.

El client pot triar lliurement abonar les compres que faci mitjançant un ingrés a un compte bancari indicat o utilitzant PayPal. En el cas de que la compra es faci directament al taller es podrà fer el pagament en efectiu. Per més detalls consulti l’entrada “Pagaments i enviaments” situada al menú de la web.

En determinats casos i per prevenir possibles fraus, El Venedor es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client una forma de pagament concreta en el cas que no s’acrediti fefaentment la identitat del comprador.

7. Forma, despeses i termini d’enviament.

El Venedor envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport de reconegut prestigi nacional i internacional.

Pot consultar la informació sobre terminis d’enviament a la secció “Pagaments i enviaments” de la nostra web.

Abans de confirmar la seva comanda se li enviarà els terminis de transport orientatius que es poden veure alterats per incidències extraordinàries del transportista i per dificultats amb l’entrega de la mercaderia.

Les despeses d’enviament que apareixen a la web són orientatives. El Venedor es reserva el dret de modificar les despeses d’enviament, en aquest cas El Venedor comunicarà mitjançant una trucada o  correu electrònic al client la variació i el client podrà optar per anular la seva comanda sense que se li pugui imputar cap cost.

8. Drets del comprador i política de devolucions.

Donat que es tracten de productes realitzats a mida segons petició del comprador, queden exclosos de devolució.

En cas de qualsevol equivocació per la nostra part en relació a la fusta o les mides caldrà realitzar una reclamació immediata si es detecta qualsevol error, en aquest cas caldrà informar de la naturalesa de la incidència per tal de mirar de resoldre-la.

En cas de que hàgim tingut una equivocació per part nostra i el client decideixi tornar-lo serà El Venedor el que corri amb les despeses de la devolució.

Per qualsevol incidència relacionada amb la devolució d’articles es pot contactar amb El Venedor via email: tomeubb@gmail.

9. Devolució per productes defectuosos o danyats durant el transport.

Si algun producte ha arribat amb desperfectes o trencat durant el transport és imprescindible que ho comuniqui telefònicament el mateix dia d’haver rebut la mercaderia i d’haver comprovat el trencament. Un cop comunicada la incidència es realitzarà personalment el seguiment i la resolució del problema.

10. Obligacions del client.

El client de El Venedor es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades al moment de realització de la comanda i a mantenir-les actualitzades en tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible pel tipus d’activitat que desenvolupa El Venedor.

El client es compromet a possibilitar l’entrega de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de recepció on es pugui entregar la comanda dintre de l’horari habitual d’entrega de mercaderies (de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:00). En cas d’incompliment per part del client d’aquesta obligació, El Venedor no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat d’entrega de la comanda sol·licitada pel client.

11. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les compravendes realitzades amb El Venedor es sotmeten a la legislació d’Espanya. En cas de qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el dels Jutjats o Tribunals del comprador.